Eduskuntavaalit 2023

Olen ehdolla eduskuntaan Helsingin vaalipiirissä! Minua voit äänestää numerolla 73. Tässä vaaliteemani:

1. Talouspolitiikassa on vaihtoehtoja

Leikkauspolitiikka luo epävarmuutta tulevaisuuteen. Julkisuudessa esitetään, ettei leikkauslinjalle ole vaihtoehtoa. Taloutta voidaan kuitenkin tasapainottaa monin keinoin. Lisätään valtion tuloja kohdistamalla veronkiristyksiä yhteiskunnan varakkaimpiin, joilla on maksukykyä. Vahvistetaan työllisyyttä ja kyllä – karsitaan myös kuluja, mutta maltillisesti huolella valikoiduista kohteista. Asiat on osattava laittaa tärkeysjärjestykseen. Emme voi enää toistaa aiempia virheitä ja leikata sosiaaliturvasta, sosiaali- ja terveyspalveluista ja koulutuksesta.

2. Riittävä toimeentulo kuuluu kaikille

Riittävä toimeentulo kuuluu kaikille, niin työssäkäyville, osatyökykyisille kuin työelämän ulkopuolella oleville. Kenenkään ei pidä joutua tekemään useaa päällekkäistä, pienipalkkaista työtä selviytyäkseen elämisen kustannuksista. Torjutaan työssäkäyvien köyhyyttä säätämällä vähimmäispalkasta ja tekemällä matalapalkka-aloille tasa-arvoerin muita suurempia palkankorotuksia. Kehitetään sosiaaliturvaa kohti perustuloa. Jatketaan matalimman sosiaaliturvan tason nostamista. Parannetaan yksinasuvien taloudellista tilannetta.

3. Vahvat sosiaali- ja terveyspalvelut luovat turvaa

Terveyseroja voidaan kaventaa, perus- ja ihmisoikeukset voidaan toteuttaa ja vanhuksille voidaan taata arvokas vanhuus ja lapsille turvallinen lapsuus. Sosiaali- ja terveyspolitiikka on keskeisimpiä keinoja, kun tehdään jokaisen ihmisen ainutkertaisesta elämästä hyvää. Vahvistetaan perusterveydenhuoltoa luomalla seitsemän päivän hoitotakuu. Varmistetaan hyvinvointialueiden rahoitus. Laajennetaan hoitajamitoitus kotihoitoon ja lisätään vanhusten hoivapaikkojen määrää. Tehdään sosiaali- ja terveyspalvelut toimiviksi myös yksinasuville. Parannetaan vammaispalveluita, mutta tehdään kunnianhimoista vammaispolitiikkaa myös muilla politiikan aloilla.

4. Taiteella ja kulttuurilla on itseisarvo

Taide ja kulttuuri toki lisäävät hyvinvointia ja ovat Suomelle vientituote. Tärkein syy puolustaa taidetta ja kulttuuria on kuitenkin se, että ilman taidetta ja kulttuuria Suomi ei ole sivistysvaltio. Pidetään huolta taiteen ja kulttuurin rahoituksesta turvaamalla sen asema valtion budjetissa ja nostamalla rahoituksen tasoa. Parannetaan taiteilijoiden, itsensätyöllistäjien ja apurahansaajien sosiaaliturvaa luomalla yhdistelmävakuutus ja uudistamalla ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Korjataan tartuntatautilaki. Taide ja kulttuuri kuuluvat kaikille, huolehditaan siis esimerkiksi pienituloisten mahdollisuudesta kokea taidetta ja kulttuuria.

Herääkö ajatuksia tai kysymyksiä? Voit olla minuun yhteydessä puhelimitse 044-5529257 tai sähköpostitse maijakarhunen@yahoo.com.

Tavoitat minut myös sosiaalisen median kanavieni kautta Facebook-sivullani tai Instagramissa! Sosiaalisen median kanavistani löytyy lisäksi ajantasaiset tiedot tapahtumista, joihin olen osallistumassa ja missä olen tavattavissa.

Lue vastaukseni YLEn, Helsingin Sanomien , Iltalehden sekä Helsingin Uutisten vaalikoneisiin.

Lue vaaliteemoihini liittyvät haastattelut Teatteri- ja mediantyöntekijät TEME ry:lle  sekä Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijoiden jäsenlehdelle.

Kuva: Jussi Rinta-Hoiska

Vasemmiston logo.